My Photo

This blog is presented by Immersion Active, the only Internet marketing agency in the U.S. focused solely on the mature markets.

Subscribe

 • SUBSCRIBE
  Enter your Email


  Powered by FeedBlitz
 • Google Sponsored Ad

Full 28-minute Presentation by David

Search Ageless MarketingSample the Taste of Ageless Marketing

Must reads

Register for the only webinar series solely focused on marketing to boomers and seniors, brought to you by IMMN

Blog powered by Typepad

« Why Marketers Need to Tell Stories in Older Markets | Main | Requisite Course for Marketers to Older People: Maslow 101 »

April 26, 2011

Comments

Penohonmema

http://plavixdruginteractions378.posterous.com plavix drug interactions
http://plavix300mgdaily209.posterous.com plavix 300 mg daily
http://plavixoralsurgery982.posterous.com plavix oral surgery
http://plavixyoutubechannel781.posterous.com plavix youtube channel
http://plavixbloodtest241.posterous.com plavix blood test

SotExpodoSoto

Hi, we're a snow removal company from Poland and this is our website :)

odladzanie lodz

Coastewes

http://akumulatorybaterie24.pl/blog/category/baterie/ - bateria

http://akumulatorybaterie24.pl/blog/category/akumulatory/ - akumulator

http://akumulatorybaterie24.pl/blog/category/akumulator-do-telefonu/ - akumulator do telefonu
http://akumulatorybaterie24.pl/blog/category/ladowarki-akumulatorow/ - ladowarki akumulatorw

EsticaictGuax

online prescription cialis without
levitra or cialis
low price cialis
key bestellen cialis
nerve pain shooting cialis
opinion on generic cialis
outdated cialis

Adamlambertson

Administracja powinno sie az do nauk ekonomicznych. Od poczatku XX wieku, odkad administracja próbowano oprzec na naukowych podstawach, az az do lat 60. XX wieku zarzadzanie pojmowane bylo w charakterze impreza kierownicze, obejmujace nastepujace sekwencje postepowania: Planowanie, Organizowanie, Decydowanie, Uzasadnianie i Kontrolowanie, nazywane klasycznymi funkcjami zarzadzania. Klasyczne funkcje zarzadzania wyróznil najwazniejszy "klasyk" zarzadzania Henri Fayol. Aczkolwiek paradygmat zarzadzania zmienil sie od chwili tego czasu radykalnie, skutkiem tego powinno sie ponowic sie az do starszej, bardziej ogólnej definicji: zarzadzanie owo artyzm badz rutyna rozumnego stosowania srodków dla osiagniecia wyznaczonych celów.
(Zob. tez: Kierowanie, Koordynowanie)
Inne definicje zarzadzania:
Zarzadzanie jest sztuka osiagania zamierzonych rezultatów za posrednictwem innych ludzi, zarzadzajacy (menedzerowie) osiagaja cele organizacji przez organizowanie pracy innych, zas nie dzieki praktykowanie zadan osobiscie.
Zarzadzanie to dzialalnosc kierownicza polegajaca na ustalaniu celów zas powodowaniu ich realizacji w organizacjach podleglych zarzadzajacemu, na podstawie wlasnosci srodków produkcji lub dyspozycji nimi (wg Gilinskiego).
Zarzadzanie owo postepowanie polegajace na dysponowaniu zasobami (wg prof. T. Pszczolowskiego).
Zarzadzanie to asortyment dzialan (planowanie, organizowanie, argumentacja, kontrola) skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe, informacyjne) wykorzystywanych z zamiarem osiagniecia celów organizacji. (wg Griffina).
Zarzadzanie owo porzadkowanie chaosu (wg prof. B.R. Kuca)
W odniesieniu do organizacji gospodarczych w zastepstwie slowa administracja uzywa sie od czasu do czasu terminu zarzadzanie biznesu (ang. Business Administration). Misja administracji biznesu ujmuje krótkie okreslenie: "Administracja biznesu ma zapewnic, aby zostalo zrobione to, co ma byc zrobione". Kierowanie biznesu jest dyscyplina akademicka, a porzadek uniwersytetów natomiast szkól biznesu nadaje kategoria magistra z tej dyscypliny (Master of Business Administration, w skrócie MBA).
Spis tresci
1 Kwestia zarzadzania
2 Przedmiot zarzadzania w organizacjach
3 Administracja operacyjne - kierowanie czynnikami konkurencyjnosci
4 Inne podmioty zarzadzania
5 Teoretycy zarzadzania
6 Zobacz tez
7 Linki zewnetrzne
Przedmiot zarzadzania

Podmiot zarzadzajacy nie stale jest tym, który wyznacza cele. Przykladem takiej sytuacji przypuszczalnie egzystowac zrzeszenie wojskowa, która ma do spelnienia okreslona misje, alisci ani bialoglowa sama, ani jej dowódcy (podmioty zarzadzajace) nie formuluja tej misji. Formuluja jednakze zadania (co jest az do zrobienia) zas okreslaja wartosci docelowe (ang. targets), inaczej wyniki, jakie nalezy dostac. Przyklad ów pokazuje, iz zrzeszenie jest srodkiem osiagania celów, tudziez wobec tego jest przedmiotem zarzadzania. Inne typowe przedmioty zarzadzania majace identycznosc to zagroda, ansambl ludzi, jednostka. Najczesciej wypelniaja one klasyczne funkcje zarzadzania, w takim razie - z wyjatkiem wyjatki - powiemy, iz kwestia zarzadzania majacy tozsamosc jest na wsio podmiotem zarzadzania.
Z wyjatkiem szczególnych przypadków, kiedy np. zarzadzanie osobistym budzetem za posrednictwem pojedyncza osobe ewentualnie kierowanie gospodarstwa w pelni samowystarczalnego, osiaganie zamierzonych wyników zalezy czesciowo od momentu dzialania innych podmiotów. Tedy zarzadzanie obejmuje i stosunki (zwiazki) podmiotu sposród otoczeniem.
Kazdy podmiot w swym dzialaniu wykorzystuje zasoby. Zasoby sa przedmiotem zarzadzania. Do najwazniejszych naleza zasoby ludzkie (sila robocza tudziez jej kwalifikacje), zasoby finansowe, aktywa materialne (srodki trwale) a czas. Ostatnio coraz to wiekszego znaczenia w dzialaniu organizacji nabieraja zasoby srodowiska naturalnego oraz zasoby niematerialne (np. licencje, prawa autorskie), wiedza a stosunki sposród otoczeniem spoleczno-gospodarczym zaliczane az do zasobów kapitalu niematerialnego (ang. intangibles, intangible capital). Przeto w zarzadzaniu zasobami wyrózniamy najczesciej:
zarzadzanie zasobami ludzkimi,
zarzadzanie finansowe,
zarzadzanie aktywami,
zarzadzanie czasem,
zarzadzanie srodowiskiem,
zarzadzanie wiedza,
Studia prawo
zarzadzanie kultura
zarzadzanie relacjami, przede wszystkim istotne ostatnimi czasy zarzadzanie zwiazkami z klientem,
zarzadzanie kapitalem niematerialnym,
zarzadzanie problemami,
zarzadzanie konfliktami,
zarzadzanie stresem,
zarzadzanie jakoscia,
zarzadzanie ryzykiem,
zarzadzanie emocjami,
zarzadzanie nieruchomosciami,
zarzadzanie wartoscia firmy - Value Based Management.
Przedmiot zarzadzania w organizacjach

Przeznaczeniem organizacji jest systematyzowanie (porzadkowanie) dzialania jej uczestników w taki sposób, aby realizowala swa misje, osiagala pozadane wyniki lub wykonywala swe zadania blisko optymalnym wykorzystaniu (zuzyciu) zasobów.
Przedmiotem zarzadzania ogólnego (ang. General Management) jest organizacja jak zespól. Az do zadan zarzadzania ogólnego powinno sie kierowanie strategiczne, ksztaltowanie struktur organizacyjnych natomiast zarzadzanie zasobami ludzkimi a aktywami. Poza tego w nowym paradygmacie zarzadzania kladzie sie rozlegly nacisk na przywództwo i ksztaltowanie kultury korporacyjnej.
Przedmiotem zarzadzania funkcjonalnego sa zadania ewentualnie autonomicznych czesci organizacji, które nazywamy funkcjami. Podlug jednej z definicji (H. James Harrington) stanowisko w organizacji to grupa ludzi wykonujacych owo samo funkcja. Najwazniejsza dziedzina zarzadzania funkcjonalnego jest administracja operacjami, utozsamiane onegdaj z zarzadzaniem produkcja, oraz dzien dzisiejszy cyklicznie okreslane ogólniej jako kierowanie wytwarzaniem wyrobów a uslug. Teraz wzgledne waga zarzadzania funkcjonalnego zmniejsza sie, bo w coraz to wiekszym stopniu uzupelniane jest ono i w czesci zastepowane zarzadzaniem procesowym.
Przechodzenie sposród zarzadzania funkcjonalnego na kierowanie procesowe jest zjawiskiem charakterystycznym gwoli wspomnianej zmiany paradygmatu zarzadzania. W tym nowym paradygmacie administracja operacjami jest dozwolone dotyczyc jako zarzadzanie czynnikami konkurencyjnosci.
Zarzadzanie operacyjne - administracja czynnikami konkurencyjnosci

Wyróznia sie trzy klasyczne czynniki konkurencyjnosci: postac, cena a dostawa. Rekojmia wymaganej przez rynek jakosci produktu (wyrobu czy tez uslugi albo pakietu produkty+uslugi), kosztu nabycia tudziez uzytkowania produktu oraz wymaganej ilosci, róznorodnosci, terminowosci dostaw produktu tudziez szybkosci realizacji zamówien decyduje o konkurencyjnosci produktu, alias o jego atrakcyjnosci rynkowej w porównaniu z innymi produktami. Nie liczac czynników klasycznych duzego znaczenia nabieraja ostatnimi czasy takie czynniki, jak sprawnosc obslugi klientów (ang. Customer Service) i cechy jakosci wykraczajace oprócz jakosc konstrukcji tudziez wykonania, np. ekologicznosc zas bezpieczenstwo produktu natomiast procesu produkcji.
Zapewnienie jakosci na metoda schematyczny jest zadaniem kontroli jakosci. Monitoring jakosci jest funkcja organizacyjna. Monitoring jakosci wykonuje swoje obowiazek w ów modus, ze z wytworzonych produktów wybiera produkty spelniajace wymagania i kwalifikuje je jako nadajace sie do przekazania klientowi zewnetrznemu albo wewnetrznemu. Produkty nie spelniajace wymagan zostaja odrzucone dzieki kontrole jakosci natomiast kierowane do poprawek, do naprawy albo az do zlomowania.
Zapewnienie jakosci na metoda dzisiejszy (w nowym paradygmacie zarzadzania) polega na zapewnieniu doskonalosci procesu wytwarzania zas dostarczania. Podstawa takiego postepowania jest teza, iz gdyby dzielo na kazdym etapie procesu jest wysokiej jakosci, to na wyjsciu procesu powstaje artykul wysokiej jakosci. W praktyce parametry charakteryzujace stan produktu musza zawierac znaczenie sie w okreslonych a waskich granicach. Jezeli nie inaczej jest, mówi sie, ze przebieg jest nieruchomy. Jak lecz zostanie stwierdzone, iz blizej nie okreslony z parametrów jakosci produktu nie miesci sie w zadanych granicach, nalezy poszukac w procesie miejsc, które sa przyczyna defektu, tudziez nastepnie odwolac owe przyczyny. W ów strategia realizowane jest sprzezenie zwrotne posrodku wyjsciem procesu, oraz miejscami w procesie decydujacymi o jego doskonalosci.
Opisany postepowanie sterowania procesem jest istota Kompleksowego Systemu Sterowania za pomoca Postac - (ang. TQC - Total Quality Control). W praktyce olbrzymia wiekszosc procesów owo procesy nieciagle. W takich procesach w podobny sposób przetwarzanie, kiedy natomiast forma produktu na wyjsciu maja nature statystyczna. W odniesieniu do takich przypadków oraz w odniesieniu az do procesów biznesowych mówimy o statystycznym sterowaniu procesami (ang. SPC - Statistical Process Control).
Zarzadzanie kosztami na modus stereotypowy ma na celu redukcje kosztów dzialania organizacji. Para najpowszechniejsze srodki prowadzace do tego to kontroling kosztów polegajacy na narzuceniu dyscypliny budzetowej (patrz: budzet, budzetowanie) wszystkim komórkom organizacyjnym a czynienie oszczednosci.
W zarzadzaniu procesowym w zamian o redukcji kosztów mówi sie o redukcji strat. Podstawa programu redukcji strat jest klasyfikacja strat. W odniesieniu do niektórych procesów a funkcji, takich jak proces produkcji, badz utrzymanie ruchu, punktem wyjscia az do klasyfikacji strat jest posegregowanie standardowa (np. siódemka rodzajów strat produkcyjnych, tzw. Szesc Wielkich Strat w pierwszym standardzie Total Productive Maintenance, szesnascie glównych strat w drugim standardzie tego systemu). W praktyce najpowszechniejszym przedsiewzieciem majacym na celu redukcje strat jest eliminowanie z procesu wszystkich elementów, które nie przynosza wartosci dodanej, sa marnotrawstwem (patrz Muda). Przedsiewzieciem kompleksowym jest wyszczuplanie procesów (ang. streamlining). Na ogól nie ogranicza sie ono az do eliminowania elementów zbednych, natomiast wymaga przeprojektowania procesu. Podstawowa metodologia wyszczuplania procesów, podobnie jak produkcyjnych gdy i biznesowych, jest mechanika przemyslowa - metanauka wspierajaca zarzadzanie operacyjne, traktowana raz za razem w charakterze samodzielna aspekt zarzadzania.
Najprostszy wypadek konkurowania w oparciu o koszty owo rywalizacja cenowa. Na niektórych rynkach, w zasadzie rynkach profesjonalnych, wysoka cena produktu jest akceptowana pod warunkiem niskich kosztów eksploatacji produktu zas niskich kosztów wylaczenia produktu sposród eksploatacji. W takich przypadkach artykul konkurencyjny kosztowo to produkt o niskim koszcie cyklu zycia.
Dostawa jak skladnik konkurencyjnosci jest godnie wiazka kilku róznych czynników, które - zaleznie od momentu sytuacja (gl. od momentu obszaru produktowo-rynkowego natomiast sytuacji konkurencyjnej) - maja wieksze badz mniejsze autorytet. Az do najwazniejszych sposród nich nalezy niezawodnosc dostaw, inaczej wypelnianie za posrednictwem dostawce obietnic dotyczacych terminu dostawy. Dzisiaj rosnie znaczenie szybkosci dostaw, inaczej czasu, kto uplywa od chwili momentu otrzymania zamówienia przez dostawce az do momentu dostarczenia towaru na miejsce przeznaczenia. Czynnikiem podstawowym jest rekojmia wymaganej ilosci towaru, ale w ramach tego rosnie donioslosc róznorodnosci produktów. Targ wymaga jako ze co chwila bardziej róznorodnych produktów dostarczanych raz po raz czesciej a w raz za razem mniejszych partiach. Dokonanie tego warunku wymaga elastycznosci systemu produkcyjnego, która jest tym wieksza, im krótszy czas tudziez mniejszy koszt przestawiania (przezbrajania - patrz SMED).
Jak wspomniano w góre, stan, wartosc oraz roznoszenie nie sa jedynymi czynnikami konkurencyjnosci. Przyrzeczenie pozostalych waznych chwilowo czynników konkurencyjnosci odbywa sie w poprzek kierowanie srodowiskiem i administracja bezpieczenstwem.
Wyszczuplanie procesu przewaznie prowadzi zarazem az do jego przyspieszenia.
Prawidlowo prowadzone przeprojektowanie procesu pozwala zdobyc jednoczesnie redukcje kosztów zas poprawe jakosci produktu. Przeprojektowanie radykalne procesów biznesowych owo reengineering, jaki stosowany jest aktualnie bardzo sporadycznie, jako ze radykalizm jego metodologii przynosi w warunkach przemyslowych na wsio wiecej efektów negatywnych, niz pozytywnych. Az do mniej radykalnych metodologii doskonalenia procesów naleza Business Process Redesigning a Ulepszanie Procesów Biznesowych (ang. Business Process Improvement).
Inne podmioty zarzadzania

Gospodarka przyswajajaca (zbieractwo, myslistwo, lowienie ryb, pierwotne rolnictwo) wykorzystuje ograniczone zasoby naturalne, ergo jej celem jest nie na to samo nabywanie oraz wykorzystanie tych zasobów, alisci plus ich protekcja. Wystepuja tedy wrecz przeciwnie niektóre, niezbedne elementy zarzadzania, podczas gdy dezintegracja pracy, programowanie robót gospodarskich zas koordynowanie ich a proste czynnosci administracyjne, podczas gdy wpis inwentarza.
W gospodarce pierwotnej (samowystarczalnej) podobnie podczas gdy w gospodarce przyswajajacej oraz w wielu formach gospodarki kolektywnej (np. zagospodarowanie dzialów wodnych, system gospodarczy lesna) robota na wszystko nie ma ustalonej ceny, wiec nie musi zachodzic tu w ogóle kierowanie finansowe. Nie wystepuje tedy zarzadzanie strategiczne, i zarzadzanie operacyjne ogranicza sie do organizacji pracy.
W gospodarstwach rolnych natomiast w najprostszych formach dzialalnosci gospodarczej, jak znikomy kupiectwo, uslugi oraz praca (rzemioslo) wystepuja elementy strategii natomiast zarzadzania zasobami (poniewaz wystepuje substytucja pracy, kapitalu oraz energii), administracja jakoscia zas organizacja pracy. Kategoria wynikowa jest tedy przychód ewentualnie placa, wystepuje z tej przyczyny administracja zakupami, jednak nie wystepuje administracja kosztami.
W gospodarstwach domowych podstawowym zagadnieniem zarzadzania jest przeznaczenie dochodu zas dysponowanych zasobów pracy natomiast czasu posrodku konsumpcje biezaca (w tym wakacje, laba tudziez rozrywka), oszczednosci tudziez inwestycje w przyszlosc (np. edukacje).
Szczególna dziedzina zarzadzania jest zarzadzanie osobiste, którego podmiotem jest czlon, a przedmiotem na ogól jej budzet czasu. Zarzadzanie czasem w srodku paragraf wyjscia bierze uswiadomienie sobie za posrednictwem jednostke hierarchii wartosci dotyczacej tego, co jest w celu niej grunt w jej zyciu. Celem jest racjonalne gospodarowanie kiedy niekiedy, tzn. alokowanie go wg priorytetów wynikajacych sposród owej refleksji. Sztuka zarzadzania od czasu do czasu bywa takze istotnym atutem pracownika w organizacji.
Inna szczególna dziedzina zarzadzania sa sytuacje szczególne; wyróznia sie na przyklad kierowanie katastrofami, kierowanie konfliktami, zarzadzanie kryzysowe.
Historycznie najwczesniejsza, w pelni dojrzala dziedzina zarzadzania jest kierowanie terytorialna natomiast panstwowa. Najwczesniej uksztaltowala sie kierowanie miast (prawdopodobnie w 2 polowie VI tysiaclecia p.n.e.), skoro miasta powstaly nim powstaly panstwa.
Teoretycy zarzadzania

Sherlyfef

Game Ninja Fruit
Fruit Ninja Download
Ninja Fruit on PC
Fruit Ninja Online

ItartKerBarie

The Elder Scrolls V: Skyrim

Sauffunjusa

Angry Birds Space blog
Download Angry Birds Space
Info about Angry Birds Space

The comments to this entry are closed.

Blogs with a Global Perspective On Marketing


 • Anita Campbell's Small Business Trends
  Anita's blog is a treasure trove of useful information, especially for small businesses who must depend on external sources to identify what is important to them.
 • Ben McConnell and Jackie Huba
  High priests of customer evangelism, the foundation of viral marketing, Ben and Jackie work creatively from the pulpit of the Church of the Customer to tech companies how to recruit consumers into their marketing efforts.
 • Brent Green's Boomers
  Brent’s blog amplifies marketing principles and practices in his book “Marketing to Leading-Edge Baby Boomers.” Commentary ranges from rants about the marketing clueless to exaltation of companies and organizations successfully introducing new Boomer marketing initiatives.
 • Evelyn Rodriguez - Crossroads Dispatches
  Evelyn offers a keen eye into the mind and soul of today's more mature consumer universe
 • Jean-Paul Treguer's Senioragency
  Jean-Paul brings a Continental perspective to the art of marketing to people in the second half of life. This entry links directly to the English edition. The French edition is at http://www.jean-paul-treguer.com/. In both editions, lots of down to earth insights and advice.
 • Katherine Stone - Decent Marketing
  Katherine's blog reflects her customer centric perspectives on experiential marketing
 • Michele Miller - WonderBlog
  Michele's blog focuses in part on feminine values in marketing -- critically important since women account for 80% of consumer purchases.
 • Paul Williams and John Moore - Brand Autopsy
  Paul Williams and John Moore bring an impressive array of experience to their blog, including Moore's experience withStarbuck's and Whole Foods.
 • Piers Fawkes and Simon King - PSFK
  Cool tracking of cool developments in the under-40 marketplaces in Europe, US and Asia.
 • Saisir l'état d'esprit des 40+
  Sylvain Desfosses's dedicated efforts to promote a better understanding of the general state of mind of 40+ segment and the strategic implications in marketing and management. In French (no English subtitles!).
 • Skip Linberg's Marketing Genius
  A multi-author blog covering a wide range of topics and philosophy, plus a few rants and random musings.
 • The Source of Leadership Blog
  David Traversi shares his unique insight into what makes a great leader by exploring personal energies that we all possess.
 • Tom Asacker - A Clear Eye
  Tom's wide-ranging blog is especially sensitive to the role of emotions in consumer behavior.
 • Tom Peters
  Tom's blog is - well, typical of Tom's thinking, almost beyond global in perspective with frequent outside-the-box ideas. You'll likely find it worthwhile to have Tom's blog in your must-read blog list.

Blogs on Branding

 • Stefan Liute - Stefan's Branding Blog
  Free ranging running commentary on branding in a nice conversational tone by a branding pro from Romania (grapefruit.ro) who understands the art of branding.
 • Jason Kerr - Brandlessness
  Jason sagely observes, "“Any sufficiently advanced brand is fully indistinguishable from the self” then sets out to fulfill the promise in that statement.
 • Errol Saldanha: Branding Branding
  Interesting site devoted to the perennial issue of how the terms "brand" and "branding" be defined.
 • David Young - BrandingBlog
  David's blog is replete with valuable insights into the semiotic alchemy of branding, an art more marketers should know more about.

Blogs on Specialty Areas of Marketing

 • CRM Lowdown
  CRM Lowdown - Craig Cullen blogs about every aspect of customer relationship management, from theory to implementation.
 • Eamon Maloney
  Spotlightideas is about creative-thinking in advertising account planning, communications and media.
 • Holly Buchanan's Marketing to Women Online
  Marketing to Women Online smashes stereotypes and focuses on understanding what women truly want in the online world and in the offline world
 • Lucy McDonald's R.E.A.L. Marketing Blog
  Lucy's unique blog provides a cornucopia of business and marketing tips for the counselor, therapist, psychotherapist, and alternative therapist.
 • MarcomBlog
  MarcomBlog is a collaborative effort between eight terrific public relations and marketing professionals and students in Auburn University's Department of Communication and Journalism to involve students in conversations with practitioners from around the world.
 • Mark Willaman's SeniorCareMarketer
  Mark discusses the 'business of aging' with a focus on Internet marketing. In particular, he writes about how companies who market products and services relating to the aging population can increase their online visibility, web site traffic and leads.
 • Marketing Headhunter
  Executive recruiter Harry Joiner speaks with top marketers throughout Corporate America every week which gives him keen insight into trends shaping multichannel marketing.
 • Resonance Partnership Blog
  Marianne Richmond offers insight into connecting marketing and customer experience within the paradoxes of a digital world… with an eye towards neuroscience and behavior theory.
 • Web Market Central
  Tom Pick of WebMarketCentral.com shares his advice, commentary, observations, and wisdom on all aspects of online marketing.
 • Yvonne DiVita's Lipsticking Blog
  Lip-sticking teaches small and medium-sized businesses how to market to women online. Speaking from the perspective of Jane – representative of the women's market – we offer qualified advice, insight, and research on women and the Internet.

Blogs on Sales Theory and Practice

 • S. Anthony Iannarino - The Sales Blog
  Anthony's common sense commentary is a treasure trove of insight into sales methods. tools, and theory enriched by an uncommon addiction to reading about everything. (Renaissance personalities make great salespeople and marketers.)